Black and Grey Tattoo done by Danis Nguyen at Saigon Ink Studio - www.saigonink.netDanis Nguyen

Color / Black & Grey Tattoo
Black and Grey Tattoo done by Danis Nguyen at Saigon Ink Studio - www.saigonink.net

Black and Grey Tattoo done by Danis Nguyen at Saigon Ink Studio - www.saigonink.net

Đánh giá / Ý kiến
20/08/2016 10:40
Qua tuyet voi, mau sac hoan hao, cach vôi mực sách sao, dung LA mót tác pham dang cap. Xung dang 1000 like.
Vuong Ky Anh
Ý kiến của bạn
Đã gửi đánh giá.
Tác phẩm khác củaDanis Nguyen