Black and Grey Tattoo done by Phuc at Saigon Ink StudioPhúc

Color / Black & Grey Tattoo
Black and Grey Tattoo done by Phuc at Saigon Ink Studio

Black and Grey Tattoo done by Phuc at Saigon Ink Studio

Đánh giá / Ý kiến
22/08/2016 20:06
giá mẫu xăm này bao nhiêu ạ
HIỂN
Ý kiến của bạn
Đã gửi đánh giá.
Tác phẩm khác củaPhúc