Black and Grey Tattoo done by Phuc at Saigon Ink StudioPhúc

Color / Black & Grey Tattoo
Black and Grey Tattoo done by Phuc at Saigon Ink Studio

Black and Grey Tattoo done by Phuc at Saigon Ink Studio

Đánh giá / Ý kiến
30/12/2015 12:15
neu em mun xam mot cai giong trong hinh thi ton bao nhiu ak
ty
Ý kiến của bạn
Đã gửi đánh giá.
Tác phẩm khác củaPhúc