Black & Grey tattoo style done by Ansone at Saigon Ink StudioAnsome

Color / Black & Grey Tattoo
Black & Grey tattoo style done by Ansone at Saigon Ink Studio

Black & Grey tattoo style done by Ansone at Saigon Ink Studio

Đánh giá / Ý kiến
22/09/2016 07:58
Hình này giá bao nhiều nhỉ
Quý
01/09/2016 13:34
hinh nay gia nhieu day nhi
tran thanh phu
Ý kiến của bạn
Đã gửi đánh giá.
Tác phẩm khác củaAnsome