Black & Grey tattoo style done by Bon Bon at Saigon Ink StudioBonBon

Color / Black & Grey Tattoo
Black & Grey tattoo style done by Bon Bon at Saigon Ink Studio

Black & Grey tattoo style done by Bon Bon at Saigon Ink Studio

Đánh giá / Ý kiến
05/06/2016 00:14
1000 dc chứ
nguyễn hoàng anh
Ý kiến của bạn
Đã gửi đánh giá.
Tác phẩm khác củaBonBon