Black & Grey tattoo style done by Bon Bon at Saigon Ink StudioBonBon

Color / Black & Grey Tattoo
Black & Grey tattoo style done by Bon Bon at Saigon Ink Studio

Black & Grey tattoo style done by Bon Bon at Saigon Ink Studio

Đánh giá / Ý kiến
02/08/2016 12:24
gia nhieu
tuan de
02/08/2016 12:24
gia bao nhieu
tuan de
Ý kiến của bạn
Đã gửi đánh giá.
Tác phẩm khác củaBonBon