Black & Grey tattoo style done by Danis at Saigon Ink StudioDanis Nguyen

Color / Black & Grey Tattoo
Black & Grey tattoo style done by Danis at Saigon Ink Studio

Black & Grey tattoo style done by Danis at Saigon Ink Studio

Đánh giá / Ý kiến
10/06/2016 06:38
giá hình này bao nhiêu vậy ad
Dien
Ý kiến của bạn
Đã gửi đánh giá.
Tác phẩm khác củaDanis Nguyen