Mask and skullAnsome

Color / Black & Grey Tattoo
Mask and skull

26 Tran Hung Dao street,Dist. 01 - TP.HCM-VIETNAM
094 239 38 38 - (08)38381090
Bạn muốn được tư vấn nhanh nhất hãy inbox , email hoặc gọi điện nhé 
65us - 100us/h tùy hình & tùy artist...thanks
https://www.facebook.com/saigonink/http://saigonink.net/
instagram : @saigonink_studio
https://www.youtube.com/channel/UCMIiDTfnPA9AHVsuhNBZtnQ
#tattoo #tattoos #tattooed #tattooer #tattoogirl #tattooink #vietnamtattoo #tattoovietnam #saigontattoo#saigontattoo 
photo & camera by @Tan Rock

Đánh giá / Ý kiến

https://www.facebook.com/saigonink/http://saigonink.net/instagram : @saigonink_studiohttps://www.youtube.com/channel/UCMIiDTfnPA9AHVsuhNBZtnQ#tattoo #tattoos #tattooed #tattooer #tattoogirl #tattooink #vietnamtattoo #tattoovietnam #saigontattoo #saigontattoo photo by @Tan Rock

Ý kiến của bạn
Đã gửi đánh giá.
Tác phẩm khác củaAnsome