typography Tattoo done by Men at Saigon Ink StudioMen

Typography Tattoo
typography Tattoo done by Men at Saigon Ink Studio

typography Tattoo done by Men at Saigon Ink Studio

Đánh giá / Ý kiến
12/10/2016 04:24
Kiểu chữ này rất đẹp. Tôi muốn xăm hai chữ Phong và Nguyên lên sau lưng, giá bao nhiêu vậy bạn.
Bùi Xuân Huy
Ý kiến của bạn
Đã gửi đánh giá.
Tác phẩm khác củaMen