Hình xăm Mandala kết hợp với hình học, như những đường nét hoàn hảo thể hiện sự cân bằng và hài hòa trong cuộc sống.
TATTOO BY KENNES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *